бев (гл.) - магацин (имн.)

Подрумот беше магацин за складирање јужно овошје кое се продаваше кај големиот Бит-пазар.
„Потрага по Елен Лејбовиц“ од Луан Старова (2008)