алармира (гл.) - дека (сврз.)

Докторот ме гледа, не зборува ништо и чека да се пожалам на темпото, на умор или инструментите да алармираат дека, ете, овој напор не ќе можам да го поднесам.
„И ѓаволот чита пРада“ од Рада Петрушева (2013)