алармира (гл.) - го (зам.)

Брзо, за ова алармирај го директорот, тој да го аллармира директорот на училиштето, а ако и тој не знае за што се работи, тогаш ќе го алармираме градоначалникот на општината, па ако треба и министерот за образование.
„Вител во Витлеем“ од Марта Маркоска (2010)