шеесет (бр.) - илјада (имн.)

Везирот го испрати и овега и го пријави следниот: – Кир Герасимос, кир Дионисиос и деспот Јоакимос од Фанара, молат патријаршиски функции за деспот Јоакимоса. – Се знае – сто и шеесет илјади аспри – лаконски одговори султанот.
„Калеш Анѓа“ од Стале Попов (1958)
Во рамките на пленумот одржа одделно советување на кое ги изнесе своите лични воени предлози: - До пролетта на 1948 година Демократската армија на Грција да ја достигне бројката од шеесет илјади борци.
„Големата удолница“ од Петре Наковски (2014)