четириесет (бр.) - илјада (имн.)

И Бахтијар со четириесет илјади души аскер тргна да брка четири стотини души востаници.
„Толе Паша“ од Стале Попов (1976)
Толе е со осум души; нека има другари, според лебот што го нарача, најмногу три, четири до петстотини, а Бахтијар има четириесет илјади.
„Толе Паша“ од Стале Попов (1976)
Во два налети султанскиот румеливалија заедно со охридскиот Ахмет – паша со четириесет илјади војници не успеаја да ги совладаат востаниците на Сули и мораа на крајот да побараат мир.
„Патот на јагулите“ од Луан Старова (2000)