три (бр.) - важен (прид.)

Има всушност три важни нешта – ме дочека таа во полна форма.
„Игбал, мојата тајна“ од Јагода Михајловска Георгиева (2000)