триста (бр.) - илјада (имн.)

Бугарите ќе ни даделе триста илјади пушки.
„Гоце Делчев“ од Ванчо Николески (1964)
Камо ви триста илјади бајонети и пушки?
„Толе Паша“ од Стале Попов (1976)
Не куќа, туку некој бескраен свет со илјада и триста илјади играчки, вакви и онакви.
„Авантурите на Дедо Мраз“ од Ристо Давчевски (1997)
Сите илјади и уште триста илјади играчки, што врвулат таму далеку зад нив, поклонувајќи се, канеа со насолзени очи: - Еве сум, земи ме, колку сакаш, играј ме....
„Авантурите на Дедо Мраз“ од Ристо Давчевски (1997)
А стигнаа до триста илјади.
„Патот на јагулите“ од Луан Старова (2000)
Ние многу ја сакаме, таа ни е единствената баба, ама ден и ноќ, триесет дена и триесет ноќи со неа, тоа значи триесет илјади, море како триесет илјади, триста илјади прашања: каде одиш?
„Игбал, мојата тајна“ од Јагода Михајловска Георгиева (2000)
Така им велеле на далдисаните од чекорење Кои никогаш нема да поверуваат Дека во Британија секоја година умираат По триста илјади луѓе од претерана угоеност.
„Сонот на коалата“ од Ристо Лазаров (2009)
И шпанските муслимани биле насилно преобраќани во католици: тоа е историјата на мориските (les morisques), додека триста илјади муслимани во почетокот на XVII век биле прогонети од Шпанија.
„Балканвавилонци“ од Луан Старова (2014)