триесетина (бр.) - илјада (имн.)

Трново е град со триесетина илјади жители, еден од најстарите бугарски градови, градови, престолнината на Второто бугарско царство (од 1185 до 1396 година), а во јули 1393 година на тримесечната разурнувачка опсада паѓа во рацете на Турците.
„Патувања“ од Никола Кирков (1982)
Мало место, одвај со триесетина илјади жители.
„Патувања“ од Никола Кирков (1982)