седумдесет (бр.) - илјада (имн.)

На едно возвишение на запад, кое доминираше над Маказар, се поставија параметрите за централниот резервоар (седумдесет илјади литри), а потоа почна исцртувањето на мрежата во самото село.
„Бунар“ од Димитар Башевски (2001)
Се пресмета дека во резервоарот би влегувале шеесет литри вода во минута, така што за помалку од една ноќ, резервоарот би бил наполнет, односно, дури и да се потроши акумулираното количество од седумдесет илјади литри, за околу дванаесет часа, тој пак би бил полн. Се разбира, се сметаше на еден просек.
„Бунар“ од Димитар Башевски (2001)