петнаесет (бр.) - илјада (имн.)

Реков, Уј е мало место, едвај со петнаесет илјади жители. Некогаш било многу познато по производство на хартија.
„Патувања“ од Никола Кирков (1982)
Висок сум три сантиметри, а не петнаесет илјади километри.
„Лек против меланхолија“ од Реј Бредбери (1994)
Во повоената декада, во тоа место живееја три илјади жители, но многу бргу прерасна во општина со петнаесет илјади жители.
„Невестата на доселеникот“ од Стојан Христов (2010)