осумнаесет (бр.) - илјада (имн.)

Целата Сина Планина беше послана од моите стада, осумнаесет илјади овци.
„Бунар“ од Димитар Башевски (2001)