дваесетина (бр.) - илјада (имн.)

Модернистичката структура од стакло и неоксидирачки челик, дизајнирана од токискиот архитект Takahiko Yanagi- sawa, го издига најголемиот јапонски изложбен простор (некои велат, премногу голем) од дваесетина илјади квадратни метри.
„МАРГИНА бр. 34“ (1996)
Собрани се и објавени илјадници народни песни и приказни, дваесетина илјади поговорки, гатанки и други кратки фолклорни жанрови.
„Молика пелистерска“ од Бистрица Миркуловска (2014)