• ќе (чест.) побрза (гл.)
  • божем (чест.) побрза (гл.)
  • не (чест.) побрза (гл.)