• ќе (чест.) комуницира (гл.)
  • не (чест.) комуницира (гл.)