• не (чест.) зборува (гл.)
  • ќе (чест.) зборува (гл.)
  • би (чест.) зборува (гл.)
  • ли (чест.) зборува (гл.)
  • нека (чест.) зборува (гл.)
  • ајде (чест.) зборува (гл.)
  • да (чест.) зборува (гл.)
  • ете (чест.) зборува (гл.)
  • и (чест.) зборува (гл.)
  • ниту (чест.) зборува (гл.)
  • сепак (чест.) зборува (гл.)