• ќе (чест.) запраша (гл.)
  • не (чест.) запраша (гл.)