• и (сврз.) чаша (имн.)
  • дека (сврз.) чаша (имн.)
  • или (сврз.) чаша (имн.)