• дека (сврз.) масакр (имн.)
  • за (сврз.) масакр (имн.)