• и (сврз.) број (имн.)
  • чијшто (сврз.) број (имн.)
  • а (сврз.) број (имн.)
  • ако (сврз.) број (имн.)
  • дека (сврз.) број (имн.)
  • но (сврз.) број (имн.)