• да (сврз.) побрза (гл.)
  • и (сврз.) побрза (гл.)
  • па (сврз.) побрза (гл.)
  • ако (сврз.) побрза (гл.)
  • бидејќи (сврз.) побрза (гл.)
  • дека (сврз.) побрза (гл.)