• да (сврз.) зборува (гл.)
  • дека (сврз.) зборува (гл.)
  • и (сврз.) зборува (гл.)
  • додека (сврз.) зборува (гл.)
  • кога (сврз.) зборува (гл.)
  • а (сврз.) зборува (гл.)
  • што (сврз.) зборува (гл.)
  • или (сврз.) зборува (гл.)
  • та (сврз.) зборува (гл.)