• да (сврз.) запраша (гл.)
  • и (сврз.) запраша (гл.)