• малку (прил.) надмен (прид.)
  • повеќе (прил.) надмен (прид.)