• толку (прил.) важен (прид.)
 • многу (прил.) важен (прид.)
 • мошне (прил.) важен (прид.)
 • исклучително (прил.) важен (прид.)
 • посебно (прил.) важен (прид.)
 • прилично (прил.) важен (прид.)
 • еднаков (прил.) важен (прид.)
 • бааги (прил.) важен (прид.)
 • веќе (прил.) важен (прид.)
 • доволно (прил.) важен (прид.)
 • доста (прил.) важен (прид.)
 • екстремно (прил.) важен (прид.)
 • исклучиво (прил.) важен (прид.)
 • како (прил.) важен (прид.)
 • мнозина (прил.) важен (прид.)
 • навидум (прил.) важен (прид.)
 • навистина (прил.) важен (прид.)
 • најмалку (прил.) важен (прид.)
 • неверојатен (прил.) важен (прид.)
 • неколкумина (прил.) важен (прид.)
 • несомнен (прил.) важен (прид.)
 • нешто (прил.) важен (прид.)
 • нималку (прил.) важен (прид.)
 • онолку (прил.) важен (прид.)
 • особено (прил.) важен (прид.)
 • повторно (прил.) важен (прид.)
 • подеднакво (прил.) важен (прид.)
 • премногу (прил.) важен (прид.)