• веднаш (прил.) чаша (имн.)
  • како (прил.) чаша (имн.)
  • таму (прил.) чаша (имн.)
  • толку (прил.) чаша (имн.)