• веднаш (прил.) број (имн.)
  • еден (прил.) број (имн.)
  • како (прил.) број (имн.)
  • неколку (прил.) број (имн.)
  • само (прил.) број (имн.)