• веднаш (прил.) побрза (гл.)
  • тогаш (прил.) побрза (гл.)
  • веројатно (прил.) побрза (гл.)
  • врело (прил.) побрза (гл.)
  • навистина (прил.) побрза (гл.)
  • потоа (прил.) побрза (гл.)