• нежно (прил.) запраша (гл.)
 • вознемирен (прил.) запраша (гл.)
 • гласно (прил.) запраша (гл.)
 • молбено (прил.) запраша (гл.)
 • молежливо (прил.) запраша (гл.)
 • нестрпливо (прил.) запраша (гл.)
 • потоа (прил.) запраша (гл.)
 • прво (прил.) запраша (гл.)
 • пристојно (прил.) запраша (гл.)
 • рамнодушно (прил.) запраша (гл.)
 • сериозно (прил.) запраша (гл.)
 • сонливо (прил.) запраша (гл.)
 • тивко (прил.) запраша (гл.)