• вешто (прил.) експлоатира (гл.)
  • сега (прил.) експлоатира (гл.)