• изутрина (прил.) бев (гл.)
  • изутрина (прил.) добива (гл.)
  • изутрина (прил.) долета (гл.)
  • изутрина (прил.) знае (гл.)
  • изутрина (прил.) има (гл.)
  • изутрина (прил.) оди (гл.)