• друг (прид.) важен (прид.)
 • еден (прид.) важен (прид.)
 • игран (прид.) важен (прид.)
 • круцијален (прид.) важен (прид.)
 • лоциран (прид.) важен (прид.)
 • мој (прид.) важен (прид.)
 • нивен (прид.) важен (прид.)
 • последен (прид.) важен (прид.)
 • семантички (прид.) важен (прид.)
 • следен (прид.) важен (прид.)
 • стратешки (прид.) важен (прид.)
 • твој (прид.) важен (прид.)
 • трет (прид.) важен (прид.)