• мој (прид.) читател (имн.)
 • верен (прид.) читател (имн.)
 • свој (прид.) читател (имн.)
 • ваш (прид.) читател (имн.)
 • вистински (прид.) читател (имн.)
 • потенцијален (прид.) читател (имн.)
 • албански (прид.) читател (имн.)
 • возљубен (прид.) читател (имн.)
 • голем (прид.) читател (имн.)
 • драг (прид.) читател (имн.)
 • македонски (прид.) читател (имн.)
 • почитуван (прид.) читател (имн.)
 • прв (прид.) читател (имн.)
 • редовен (прид.) читател (имн.)
 • страстен (прид.) читател (имн.)
 • возрасен (прид.) читател (имн.)
 • германски (прид.) читател (имн.)
 • далечен (прид.) читател (имн.)
 • денешен (прид.) читател (имн.)
 • добар (прид.) читател (имн.)
 • добронамерен (прид.) читател (имн.)
 • друг (прид.) читател (имн.)
 • европски (прид.) читател (имн.)
 • животен (прид.) читател (имн.)
 • загрижен (прид.) читател (имн.)
 • заинтересиран (прид.) читател (имн.)
 • западноевропски (прид.) читател (имн.)
 • заслужен (прид.) читател (имн.)
 • илјаден (прид.) читател (имн.)
 • мал (прид.) читател (имн.)
 • навикнат (прид.) читател (имн.)
 • настроен (прид.) читател (имн.)
 • наш (прид.) читател (имн.)
 • најзначаен (прид.) читател (имн.)
 • негов (прид.) читател (имн.)
 • незаменлив (прид.) читател (имн.)
 • нејзин (прид.) читател (имн.)
 • нов (прид.) читател (имн.)
 • обичен (прид.) читател (имн.)
 • останат (прид.) читател (имн.)
 • помлад (прид.) читател (имн.)
 • посебен (прид.) читател (имн.)
 • постоечки (прид.) читател (имн.)
 • природен (прид.) читател (имн.)
 • пристрасен (прид.) читател (имн.)
 • ревносен (прид.) читател (имн.)
 • современ (прид.) читател (имн.)
 • сомничав (прид.) читател (имн.)
 • странски (прид.) читател (имн.)
 • суптилен (прид.) читател (имн.)
 • упатен (прид.) читател (имн.)
 • упорен (прид.) читател (имн.)