• празен (прид.) чаша (имн.)
 • полн (прид.) чаша (имн.)
 • свој (прид.) чаша (имн.)
 • стаклен (прид.) чаша (имн.)
 • пластичен (прид.) чаша (имн.)
 • кристален (прид.) чаша (имн.)
 • нов (прид.) чаша (имн.)
 • последен (прид.) чаша (имн.)
 • еден (прид.) чаша (имн.)
 • испразнет (прид.) чаша (имн.)
 • ист (прид.) чаша (имн.)
 • полупразен (прид.) чаша (имн.)
 • земјен (прид.) чаша (имн.)
 • мал (прид.) чаша (имн.)
 • негов (прид.) чаша (имн.)
 • недопиен (прид.) чаша (имн.)
 • трет (прид.) чаша (имн.)
 • безбоен (прид.) чаша (имн.)
 • виртуелен (прид.) чаша (имн.)
 • вистински (прид.) чаша (имн.)
 • голем (прид.) чаша (имн.)
 • горчлив (прид.) чаша (имн.)
 • долг (прид.) чаша (имн.)
 • друг (прид.) чаша (имн.)
 • зелен (прид.) чаша (имн.)
 • златен (прид.) чаша (имн.)
 • изгубен (прид.) чаша (имн.)
 • мој (прид.) чаша (имн.)
 • наш (прид.) чаша (имн.)
 • нечист (прид.) чаша (имн.)
 • нејзин (прид.) чаша (имн.)
 • обичен (прид.) чаша (имн.)
 • полуполн (прид.) чаша (имн.)
 • порцелан (прид.) чаша (имн.)
 • порцелански (прид.) чаша (имн.)
 • посребрен (прид.) чаша (имн.)
 • прв (прид.) чаша (имн.)
 • проѕирен (прид.) чаша (имн.)
 • рајски (прид.) чаша (имн.)
 • соодветен (прид.) чаша (имн.)
 • сребрен (прид.) чаша (имн.)
 • танок (прид.) чаша (имн.)
 • твој (прид.) чаша (имн.)
 • убав (прид.) чаша (имн.)
 • цел (прид.) чаша (имн.)
 • четврт (прид.) чаша (имн.)
 • чист (прид.) чаша (имн.)