• драма (прид.) писател (имн.)
 • голем (прид.) писател (имн.)
 • стар (прид.) писател (имн.)
 • американски (прид.) писател (имн.)
 • добар (прид.) писател (имн.)
 • македонски (прид.) писател (имн.)
 • омилен (прид.) писател (имн.)
 • познат (прид.) писател (имн.)
 • руски (прид.) писател (имн.)
 • млад (прид.) писател (имн.)
 • Србија (прид.) писател (имн.)
 • вистински (прид.) писател (имн.)
 • друг (прид.) писател (имн.)
 • најзначаен (прид.) писател (имн.)
 • славен (прид.) писател (имн.)
 • шпански (прид.) писател (имн.)
 • албански (прид.) писател (имн.)
 • балкански (прид.) писател (имн.)
 • детски (прид.) писател (имн.)
 • европски (прид.) писател (имн.)
 • национален (прид.) писател (имн.)
 • наш (прид.) писател (имн.)
 • прв (прид.) писател (имн.)
 • прозен (прид.) писател (имн.)
 • слободен (прид.) писател (имн.)
 • современ (прид.) писател (имн.)
 • српски (прид.) писател (имн.)
 • француски (прид.) писател (имн.)
 • Јапонија (прид.) писател (имн.)
 • Арап (прид.) писател (имн.)
 • Гватемала (прид.) писател (имн.)
 • Куба (прид.) писател (имн.)
 • Хрватска (прид.) писател (имн.)
 • Црна Гора (прид.) писател (имн.)
 • Чешка (прид.) писател (имн.)
 • Швајцарија (прид.) писател (имн.)
 • англиски (прид.) писател (имн.)
 • арапски (прид.) писател (имн.)
 • афирмиран (прид.) писател (имн.)
 • битов (прид.) писател (имн.)
 • бугарски (прид.) писател (имн.)
 • важен (прид.) писател (имн.)
 • ваков (прид.) писател (имн.)
 • вешт (прид.) писател (имн.)
 • виртуозен (прид.) писател (имн.)
 • германски (прид.) писател (имн.)
 • главен (прид.) писател (имн.)
 • грчки (прид.) писател (имн.)
 • егзотичен (прид.) писател (имн.)
 • еден (прид.) писател (имн.)
 • езуит (прид.) писател (имн.)
 • електронски (прид.) писател (имн.)
 • еминентен (прид.) писател (имн.)
 • жив (прид.) писател (имн.)
 • западен (прид.) писател (имн.)
 • инвентивен (прид.) писател (имн.)
 • интелигентен (прид.) писател (имн.)
 • исклучителен (прид.) писател (имн.)
 • козји (прид.) писател (имн.)
 • лош (прид.) писател (имн.)
 • манијакален (прид.) писател (имн.)
 • награден (прид.) писател (имн.)
 • надлежен (прид.) писател (имн.)
 • националистички (прид.) писател (имн.)
 • најголем (прид.) писател (имн.)
 • најдобар (прид.) писател (имн.)
 • најпознат (прид.) писател (имн.)
 • непознат (прид.) писател (имн.)
 • обучен (прид.) писател (имн.)
 • плоден (прид.) писател (имн.)
 • постмодернистички (прид.) писател (имн.)
 • прекрасен (прид.) писател (имн.)
 • просечен (прид.) писател (имн.)
 • професионален (прид.) писател (имн.)
 • разговорлив (прид.) писател (имн.)
 • различен (прид.) писател (имн.)
 • реакционерен (прид.) писател (имн.)
 • режимски (прид.) писател (имн.)
 • ренесансен (прид.) писател (имн.)
 • свој (прид.) писател (имн.)
 • сиромашен (прид.) писател (имн.)
 • словенски (прид.) писател (имн.)
 • смрдлив (прид.) писател (имн.)
 • советски (прид.) писател (имн.)
 • сјаен (прид.) писател (имн.)
 • туниски (прид.) писател (имн.)
 • турски (прид.) писател (имн.)
 • угледен (прид.) писател (имн.)
 • успешен (прид.) писател (имн.)
 • хрватски (прид.) писател (имн.)
 • чешки (прид.) писател (имн.)
 • школуван (прид.) писател (имн.)
 • јапонски (прид.) писател (имн.)
 • јужнословенски (прид.) писател (имн.)
FlexiMac
 менување на македонски глаголи
ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК