• верски (прид.) основа (имн.)
 • друг (прид.) основа (имн.)
 • лош (прид.) основа (имн.)
 • правен (прид.) основа (имн.)
 • црн (прид.) основа (имн.)
 • бел (прид.) основа (имн.)
 • буквален (прид.) основа (имн.)
 • важечки (прид.) основа (имн.)
 • вековен (прид.) основа (имн.)
 • долгорочен (прид.) основа (имн.)
 • економски (прид.) основа (имн.)
 • извесен (прид.) основа (имн.)
 • интелектуален (прид.) основа (имн.)
 • ист (прид.) основа (имн.)
 • историски (прид.) основа (имн.)
 • македонски (прид.) основа (имн.)
 • малцински (прид.) основа (имн.)
 • материјален (прид.) основа (имн.)
 • научен (прид.) основа (имн.)
 • национален (прид.) основа (имн.)
 • ниеден (прид.) основа (имн.)
 • нов (прид.) основа (имн.)
 • погрешен (прид.) основа (имн.)
 • постоечки (прид.) основа (имн.)
 • психолошки (прид.) основа (имн.)
 • разен (прид.) основа (имн.)
 • римски (прид.) основа (имн.)
 • свој (прид.) основа (имн.)
 • семантички (прид.) основа (имн.)
 • создаден (прид.) основа (имн.)
 • солиден (прид.) основа (имн.)
 • стар (прид.) основа (имн.)
 • трговски (прид.) основа (имн.)
 • уставен (прид.) основа (имн.)
 • цивилизациски (прид.) основа (имн.)
 • јазичен (прид.) основа (имн.)