• воденички (прид.) камен (имн.)
 • скапоцен (прид.) камен (имн.)
 • голем (прид.) камен (имн.)
 • бел (прид.) камен (имн.)
 • делкан (прид.) камен (имн.)
 • еден (прид.) камен (имн.)
 • гол (прид.) камен (имн.)
 • тежок (прид.) камен (имн.)
 • дробен (прид.) камен (имн.)
 • поголем (прид.) камен (имн.)
 • друг (прид.) камен (имн.)
 • мој (прид.) камен (имн.)
 • разнобоен (прид.) камен (имн.)
 • славен (прид.) камен (имн.)
 • бесценет (прид.) камен (имн.)
 • зелен (прид.) камен (имн.)
 • мал (прид.) камен (имн.)
 • остар (прид.) камен (имн.)
 • студен (прид.) камен (имн.)
 • сув (прид.) камен (имн.)
 • усвитен (прид.) камен (имн.)
 • црн (прид.) камен (имн.)
 • Сизифов (прид.) камен (имн.)
 • воденица (прид.) камен (имн.)
 • воденичен (прид.) камен (имн.)
 • драгоцен (прид.) камен (имн.)
 • луд (прид.) камен (имн.)
 • малечок (прид.) камен (имн.)
 • многу (прид.) камен (имн.)
 • огромен (прид.) камен (имн.)
 • погоден (прид.) камен (имн.)
 • помал (прид.) камен (имн.)
 • светлив (прид.) камен (имн.)
 • ситен (прид.) камен (имн.)
 • топол (прид.) камен (имн.)
 • фрлен (прид.) камен (имн.)
 • чудесен (прид.) камен (имн.)
 • безобличен (прид.) камен (имн.)
 • библиски (прид.) камен (имн.)
 • бигорен (прид.) камен (имн.)
 • бигорлив (прид.) камен (имн.)
 • вграден (прид.) камен (имн.)
 • влажен (прид.) камен (имн.)
 • восочен (прид.) камен (имн.)
 • врел (прид.) камен (имн.)
 • говедар (прид.) камен (имн.)
 • груб (прид.) камен (имн.)
 • дамкав (прид.) камен (имн.)
 • единствен (прид.) камен (имн.)
 • заштитнички (прид.) камен (имн.)
 • збиен (прид.) камен (имн.)
 • зеленикав (прид.) камен (имн.)
 • златен (прид.) камен (имн.)
 • излижан (прид.) камен (имн.)
 • испотен (прид.) камен (имн.)
 • исправен (прид.) камен (имн.)
 • ист (прид.) камен (имн.)
 • киклоп (прид.) камен (имн.)
 • киклопски (прид.) камен (имн.)
 • клучен (прид.) камен (имн.)
 • крастав (прид.) камен (имн.)
 • крвав (прид.) камен (имн.)
 • крупен (прид.) камен (имн.)
 • кршен (прид.) камен (имн.)
 • лисичин (прид.) камен (имн.)
 • мазен (прид.) камен (имн.)
 • марсовски (прид.) камен (имн.)
 • мечкин (прид.) камен (имн.)
 • модар (прид.) камен (имн.)
 • молитвен (прид.) камен (имн.)
 • мртов (прид.) камен (имн.)
 • надгробен (прид.) камен (имн.)
 • нареден (прид.) камен (имн.)
 • наросен (прид.) камен (имн.)
 • најмал (прид.) камен (имн.)
 • најубав (прид.) камен (имн.)
 • неверен (прид.) камен (имн.)
 • низок (прид.) камен (имн.)
 • никаков (прид.) камен (имн.)
 • оловен (прид.) камен (имн.)
 • опален (прид.) камен (имн.)
 • отомански (прид.) камен (имн.)
 • пишан (прид.) камен (имн.)
 • планински (прид.) камен (имн.)
 • поставен (прид.) камен (имн.)
 • потежок (прид.) камен (имн.)
 • потребен (прид.) камен (имн.)
 • прв (прид.) камен (имн.)
 • престар (прид.) камен (имн.)
 • расфрлен (прид.) камен (имн.)
 • речен (прид.) камен (имн.)
 • сам (прид.) камен (имн.)
 • светкав (прид.) камен (имн.)
 • свој (прид.) камен (имн.)
 • среќен (прид.) камен (имн.)
 • твој (прид.) камен (имн.)
 • тврд (прид.) камен (имн.)
 • темносин (прид.) камен (имн.)
 • трет (прид.) камен (имн.)
 • туѓ (прид.) камен (имн.)
 • шарен (прид.) камен (имн.)
 • шилест (прид.) камен (имн.)
 • широкоград (прид.) камен (имн.)