• празен (прид.) амбар (имн.)
  • голем (прид.) амбар (имн.)
  • дрвен (прид.) амбар (имн.)
  • житен (прид.) амбар (имн.)
  • негов (прид.) амбар (имн.)
  • нивен (прид.) амбар (имн.)
  • полн (прид.) амбар (имн.)
  • преполн (прид.) амбар (имн.)