• полденски (прид.) алергија (имн.)
  • пролетен (прид.) алергија (имн.)