• жолт (прид.) ма (изв.)
  • опасен (прид.) ма (изв.)
  • са (прид.) ма (изв.)