• еден (прид.) побрза (гл.)
  • сам (прид.) побрза (гл.)