• друг (прид.) зборува (гл.)
  • Грција (прид.) зборува (гл.)
  • будала (прид.) зборува (гл.)
  • возрасен (прид.) зборува (гл.)
  • голем (прид.) зборува (гл.)
  • грчки (прид.) зборува (гл.)
  • македонски (прид.) зборува (гл.)
  • негов (прид.) зборува (гл.)