• загрижен (прид.) поглед (имн.)
 • загрижен (прид.) израз (имн.)
 • загрижен (прид.) глас (имн.)
 • загрижен (прид.) лице (имн.)
 • загрижен (прид.) глава (имн.)
 • загрижен (прид.) главче (имн.)
 • загрижен (прид.) директор (имн.)
 • загрижен (прид.) есперантист (имн.)
 • загрижен (прид.) лик (имн.)
 • загрижен (прид.) маска (имн.)
 • загрижен (прид.) мајка (имн.)
 • загрижен (прид.) мисла (имн.)
 • загрижен (прид.) молк (имн.)
 • загрижен (прид.) навести (имн.)
 • загрижен (прид.) око (имн.)
 • загрижен (прид.) патриот (имн.)
 • загрижен (прид.) родител (имн.)
 • загрижен (прид.) сопирач (имн.)
 • загрижен (прид.) тон (имн.)
 • загрижен (прид.) читател (имн.)
 • загрижен (прид.) член (имн.)
 • загрижен (прид.) човек (имн.)
 • загрижен (прид.) шепот (имн.)