• деформиран (прид.) живот (имн.)
  • деформиран (прид.) патоказ (имн.)
  • деформиран (прид.) секс (имн.)