• важен (прид.) селски (прид.)
 • важен (прид.) симболички (прид.)
 • важен (прид.) воен (прид.)
 • важен (прид.) германски (прид.)
 • важен (прид.) градител (прид.)
 • важен (прид.) граничен (прид.)
 • важен (прид.) дополнителен (прид.)
 • важен (прид.) европски (прид.)
 • важен (прид.) економски (прид.)
 • важен (прид.) женски (прид.)
 • важен (прид.) инфраструктурен (прид.)
 • важен (прид.) историски (прид.)
 • важен (прид.) кадровски (прид.)
 • важен (прид.) креативен (прид.)
 • важен (прид.) моден (прид.)
 • важен (прид.) научен (прид.)
 • важен (прид.) негов (прид.)
 • важен (прид.) нејзин (прид.)
 • важен (прид.) општ (прид.)
 • важен (прид.) општествен (прид.)
 • важен (прид.) партизански (прид.)
 • важен (прид.) политички (прид.)
 • важен (прид.) растителен (прид.)
 • важен (прид.) семантички (прид.)
 • важен (прид.) сообраќаен (прид.)
 • важен (прид.) социјален (прид.)
 • важен (прид.) судбоносен (прид.)
 • важен (прид.) судски (прид.)
 • важен (прид.) таинствен (прид.)
 • важен (прид.) универзален (прид.)
 • важен (прид.) формален (прид.)
 • важен (прид.) цивилизациски (прид.)