• важен (прид.) во (предл.)
  • важен (прид.) за (предл.)
  • важен (прид.) при (предл.)