• на (предл.) камен (прид.)
 • во (предл.) камен (прид.)
 • од (предл.) камен (прид.)
 • со (предл.) камен (прид.)
 • кон (предл.) камен (прид.)
 • зад (предл.) камен (прид.)
 • низ (предл.) камен (прид.)
 • под (предл.) камен (прид.)
 • без (предл.) камен (прид.)
 • до (предл.) камен (прид.)
 • кај (предл.) камен (прид.)
 • по (предл.) камен (прид.)
 • покрај (предл.) камен (прид.)
 • пред (предл.) камен (прид.)
 • преку (предл.) камен (прид.)