• за (предл.) важен (прид.)
  • од (предл.) важен (прид.)
  • со (предл.) важен (прид.)
  • без (предл.) важен (прид.)
  • во (предл.) важен (прид.)
  • до (предл.) важен (прид.)
  • како (предл.) важен (прид.)
  • на (предл.) важен (прид.)