• од (предл.) стрела (имн.)
  • со (предл.) стрела (имн.)
  • како (предл.) стрела (имн.)
  • на (предл.) стрела (имн.)
  • во (предл.) стрела (имн.)
  • под (предл.) стрела (имн.)