• за (предл.) потсмев (имн.)
  • со (предл.) потсмев (имн.)
  • на (предл.) потсмев (имн.)
  • в (предл.) потсмев (имн.)