• на (предл.) масакр (имн.)
  • во (предл.) масакр (имн.)
  • за (предл.) масакр (имн.)
  • со (предл.) масакр (имн.)